JCI İSTANBUL CROSSROADS 15. ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI VE FESTİVALİ 2020
JCI ISTANBUL CROSSROADS 15th INTERNATIONAL SHORT FILM CONTEST AND FESTIVAL 2021

BAŞVURU FORMU
APPLICATION FORM

BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ / APPLICANT INFORMATION
* Zorunlu Alan / Required Field
FİLM BİLGİLERİ / FILM INFORMATION

JCI İSTANBUL CROSSROADS
15. Uluslararası Kısa Film Festivali 2021
"Kültürler Arası Diyalog"

BAŞVURU KOŞULLARI

1) Genel Şartlar
a) Başvuran, filmin temsil, gösterim gibi fikri ve mali haklarına haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
b) Uzunluğu en fazla 25 dakika olan filmler yarışmaya katılabilir.
c) Filmlerin, festival teması olan "Kültürler arası diyalog veya göç" konusuna değinmesi gerekmektedir.
d) Filmlerin görüntü kalitesi, izleyici açısından yeterli düzeyde olmalıdır. Örneğin cep telefonu ile çekilen düşük çözünürlüklü filmler kabul edilmeyecektir.
e) Filmde kullanılan başka filmlere ait görüntüler, özgün müzik, görsel efekt ve animasyonlar gibi ilgili eserin sahibinin iznini gerektiren durumlarda bu izinlerin alınmış olması ve festival komitesine mail atılması gerekmektedir: crossroads@phxmedya.com
f) Yarışmaya Kurmaca, Deneysel, Canlandırma ve Belgesel türündeki filmler katılabilir. Başvuran tüm filmler toplu olarak değerlendirilecektir.
g) Yarışmaya birden fazla film ile başvuru yapılabilir.
h) Ön elemeden sonra gerek duyulursa filmin İngilizce alt yazılı versiyonu talep edilebilir ve film sahibi İngilizce alt yazılı versiyonu temin etmekle yükümlüdür.

2) Başvuru
a) Festivale başvuru ücretli değildir.
b) Başvuru formu filmin yasal temsilcisi tarafından doldurulmalıdır.
c) Öneleme için başvuru formu online gönderileceketir. Finale kalan filmlerin HD veya DV-PAL formatındaki dijital kopyası aşağıdaki başvuru adresine kapalı zarf içinde elden veya posta yoluyla teslim edilmelidir.
d) Birden fazla filmle başvuru yapanlar her bir film için ayrı başvuru formu doldurmalıdır.
e) Finalistler için gönderim adresi: PHX MEDYA – İSTANBUL Ferhatpaşa Mahallesi 37. Sokak No:74 B Blok Daire:18 Ataşehir/İstanbul. Detaylı tarif için: http://www.phxmedya.com
f) Son Başvuru Tarihi 07 Ağustos 2020'dir.

3) Değerlendirme Kriterleri
a) Festival direktörlüğü başvuran filmleri jürinin değerlendirmesine sunmadan önce ön elemeden geçireceklerdir. Ön elemede başvuru koşullarına tam uygunluk aranacaktır. Koşullardan herhangi birisine uymayan filmler yarışma dışı kalacaklardır. Ancak festival komitesi, dilerse bu filmleri gösterim programına dahil edebilecektir.
b) Jüri değerlendirmesinde puanlama metodu uygulanacaktır.
c) Jüri değerlendirmesine göre en yüksek puanı alan 10 film Festival Finalisti olarak adlandırılacaktır.

4) Finalistler
15.09.2020 tarihine kadar festivalin resmi internet sitesi http://jciistanbulcrossroads.com adresinden ve JCI İstanbul sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

5) Haklar ve yükümlülükler
a) Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri filmlerin hukuki olarak kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. Telif ile ilgili üçüncü şahıslar arasında doğabilecek hukuki anlaşmazlıklarda sorumluluk başvuru sahibine aittir.
b) Yarışmaya gönderilen filmler, JCI İstanbul Şubesi, Digital Film Academy ve PHX Medya tarafından düzenlenen veya sponsor olarak destek verilen etkinliklerde gösterilebilecektir.
c) Başvuru sahipleri tüm bu şartları kabul etmiş sayılırlar.
d) İhtilaf durumunda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

JCI ISTANBUL CROSSROADS
15th International Short Film Festival 2020
"Intercultural Dialogue"

APPLICATION CONDITIONS

1. General Conditions
a. Applicant has accepted, declared and pledged that s/he has the film’s literary and financial rights such as presentation and screening.
b. To be able to enter, films should be no more than 25 minutes in length.
c. Films should touch upon the festival theme “Intercultural dialogue”.
d. Films should have a sufficient enough image quality for screening.
e. If images from other films, original music, visual effects and animations are used in the film, these permissions should be obtained from the owner of the work and emailed to the festival committee: crossroads@phxmedya.com
f. Fiction, Experimental, Animation and Documentary categories may enter the festival. All the entries will be evaluated collectively.
g. One may enter the competition with more than one film.
h. English subtitles for the movie can be demanded after preselection. Contester is reponsipble to provide English subtitles.

2. Application
a. Application to the festival is free of charge.
b. Application form must be filled by the legal owner of the film.
c. Application form will be filled online for preselection. Finalists must send electronic copy (in HD or DV-PAL) of film should be delivered sealed to the application address.
d. If the applicant’s applying with more than one film, application form must be filled for each film separately.
e. Application Address: PHX MEDYA – İSTANBUL Ferhatpaşa Mahallesi 37. Sokak No:74 B Blok Daire:18 Ataşehir/İstanbul. http://www.phxmedya.com
f. Application deadline is August 7th 2020.

3. Evaluation Criteria
a. Festival directory will pass the films through a pre-elimination before presenting the applying films to the jury’s evaluation. Pre-elimination will seek conformation to the application conditions. Films that don’t conform any of the rules will be eliminated. However, festival committee will be able to include these films to the screening program.
b. Films will be evaluated according to the grading methods.
c. 10 films that get the highest grade will be named Festival Finalist.

4. Finalists
Finalists will be announced at the official website http://jciistanbulcrossroads.com and JCI İstanbul social media accounts until 15.09.2020.

5. Rights and Obligations
a. Competitors accept and declare that the films they are sending are legally theirs. Applicant has the responsibility of any disputes that may rise about the copyright with any third party.
b. Films sent to the competition will be able to be screened at the events organized or sponsored by JCI Istanbul Branch, Digital Film Academy and PHX Medya.
c. All the applicants are considered to have accepted these conditions.
d. If any disagreement occurs Istanbul Courts are authorized.

Yukarıda bilgilerini verdiğim ve resmi temsilcisi olduğum filmin oyuncuları, ekibi, tüm mekan, müzik ve diğer içeriğe ilişkin gerekli telif hakları tarafımda bulunmaktadır. İş bu gönderim ile teslim ettiğim filmimin JCI İstanbul Crossroads Film Festivallerinde gösterimine ilişkin haklarını gayri kabili rucu olarak JCI İstanbul Crossroads Film Festivali organizatörleri, sahipleri, festival tarafları ve sponsorlarına, mirasçılarım, ortaklarım ve lisansorlerim ile birlikte ve namına devir ve teslim ettiğimi kabul ederim. Başvuru kurallarını okudum ve kabul ettim. Anlaşmazlık Halinde Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

I hereby state that all rights of the film materials are belong to myself. I have also accepted that the owners, the organizators, the partners and the sponsors will have the screening rights of the film in all events by JCI Istanbul. I hereby have read and accepted the rules of the festival. Turkish Republic Istanbul Courts has the full authority in case of any disagreement.